สำหรับ เด็กและวัยรุ่น : แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A)

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมีอาการต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน